Quy định về bao bì nhựa

Chi tiết các quy định về bao bì nhựa ( ni lông ) trong đóng gói và vận chuyển sản phẩm của bộ y tế. Đặc biệt , chúng tôi chỉ đề cập tới những tiêu chuẩn đối với túi nilon và vật tư bao gói bằng nhựa mới nhất.

Những quy định về bao bì nhựa và túi nilon

Các quy định chung đối với bao bì nhựa

Các tiêu chuẩn và quy định về túi nilon và bao bì đóng gói bằng nhựa nói chung bao gồm nhiều tiêu chuẩn cần được nắm rõ. Từ quy định về chất liệu , phụ gia đến các tiêu chuẩn khi kiểm nghiệm độ bền của túi đựng sản phẩm.

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của bao bì ni lông

Trong nghị định 55/2010/QH12 có quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Bộ y tế cũng quy định cụ thể đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong Thông tư 16/2012/TT-BYT. Theo đó, các loại vật liệu bao gói sản phẩm cần đạt điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của BYT

Tiếp đến , các công ty cần chú ý tới Thông tư 19/2012/TT-BYT có hướng dẫn việc công bố hợp quy an toàn thực phẩm. Đối với bao bì chứa đựng thực phẩm bằng nhựa như túi nilon, Màng mỏng PVC cần đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 5820 : 1994.

Thông tư hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 – TT 30/2013/TT-BTC

Quy định về in và ghi nhãn bao bì nhựa

Ngoài các tiêu chuẩn trong đóng và vận chuyển, bộ cũng đưa ra các quy định cụ thể về việc in túi nilon và ghi nhãn bao bì nhựa đối vói thực phẩm được bao gói sẵn tại TCVN 7087 : 2002 – CODEX STAN 1 – 1991.

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn số 2081 – 2091 do bộ Y tế bạn hành năm 1977 cũng đưa ra quy định về mực in. Cụ thể : tiêu chuẩn độ mịn, thời gian khô và xác định độ thẩm thấu của mực in túi nilon… Riêng với với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh – QCVN 12-1: 2011/BYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *